Onze voorkeursmateries:

Hieronder vindt u een opsomming terug van de rechtsmateries die behandeld worden door het advocatenkantoor.

 

Door de enorme verscheidenheid en complexiteit aan regelgevingen is het praktisch gezien onmogelijk om alle rechtsmateries en de daaraan vasthangende problemen te laten behandelen door één en dezelfde advocaat. Per dossier wordt er gekeken of er al dan niet nood is aan een samenwerking met een externe advocaat met een bepaalde specialisatie. Deze samenwerking zal uiteraard geen effect hebben op het ereloon dat naar de cliënt wordt gefactureerd. Op deze manier kan elk dossier (met een eigen specifieke probleemstelling) behartigd worden met de nodige specialisatie en ervaring. 

Onze advocaten
  • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

  • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

  • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

  • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."