(Medisch) aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Wat indien mijn wagen schade heeft opgelopen door een diepe put in de weg? Wat indien mijn kinderen schade aanrichten? Wat indien ik vermoed dat mijn arts een medische fout heeft begaan? Wat indien ik schade heb opgelopen door een fout in een product? Wat indien ik een ongeval heb gehad op het werk?

 

Of u nu particulier, ondernemer of een verzekeraar bent, advocatenkantoor Populaire staat u bij in alle soorten aansprakelijkheidskwesties.

 

Wij adviseren u en staan u desgevallend bij in volgende zaken: opstellen van een juridisch advies, indienen van dan wel verweer tegen schadeclaims, opmaken en opvolgen van schadedossiers, onderzoek van de aansprakelijkheid in bijzondere sectoren, zoals brand, uitbating, arbeidsongevallen, ….

 

Teneinde u zo goed mogelijk te kunnen bijstaan, werken wij steeds nauw samen met technische raadslieden, die doorgaans tevens een opleiding hebben genoten van gerechtelijk expert. Vakkennis en specialisatie is dan ook zeer prominent aanwezig.

 

Daarmee samenhangend is ook het verzekeringsrecht een materie die zeer goed beheerst wordt.

 

Advocatenkantoor Populaire maakt er een punt van om bijscholingen te volgen teneinde up-to-date te blijven in deze materie, zowel aangaande de recente rechtspraak, als de evoluties in de rechtsleer.

 

Concreet kunt u bij ons terecht voor volgende zaken:

 

 • Behandeling van schadedossiers in het algemeen
 • Letselschade
 • Productaansprakelijkheid
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Arbeidsongevallen
 • Medische aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Dossiers betreffende verzekeringsdekking, subrogatie, verval van dekking, regresvordering
 • Preventief advies en nazicht verzekeringspolissen (incl. de algemene voorwaarden)
Onze advocaten
 • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

 • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

 • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

 • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."