Bouwrecht en onroerend goed

Wanneer u bouwt of verbouwt, hoopt u uiteraard dat alles volgend plan verloopt. Soms is dit echter niet het geval, en is er al snel sprake van stress tijdens de werken. Deze stress wordt al snel een nachtmerrie wanneer de verwachtingen niet ingelost worden door duidelijke fouten van aannemers, architecten, onderaannemers,...

 

Anderzijds is het voor een aannemer en architect vaak moeilijk om tijdig betaald te worden wanneer het bouwbudget opraakt.

 

Wat moet u concreet doen wanneer er sprake is van een contractuele wanprestatie, verborgen gebreken of de 10-jarige aansprakelijkheid?

 

Olivier Populaire zal in elk geval steeds bekijken of er geen minnelijke regeling mogelijk is, bijvoorbeeld via bemiddeling of via de Verzoeningscommissie Bouw.

 

Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er gedagvaard worden voor de Rechtbank. Gelet op de techniciteit van de materie zullen betwistingen omtrent bouwen of verbouwen vaak beslecht worden na tussenkomst van een gerechtelijke expert. Deze persoon, aangesteld door de Rechtbank, zal onderzoeken wat er tijdens de werken fout is gegaan en wie hiervoor aansprakelijk is, hoe de problemen opgelost kunnen worden en hoeveel dat zal kosten.

 

Bijstand van een advocaat tijdens deze procedure is absoluut geen overbodige luxe.

 

Olivier Populaire heeft reeds jaren ervaring in het aannemingsrecht en heeft zowel ervaring in het bijstaan van de bouwheer, als van de (onder)aannemers of architecten.

 

Naast het bouwrecht, bieden wij u ook de nodige expertise aan op het vlak van problemen inzake uw onroerend goed. Of het nu betrekking heeft op koop-verkoop, huur en leasing van onroerend goed, dan wel het algemeen huurrecht, handelshuur en woninghuur, Advocatenkantoor Populaire zal u ook hier met de nodige gedrevenheid kunnen bijstaan. Ook voor geschillen inzake mede-eigendom en andere zakelijke rechten (geschillen omtrent eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, recht van opstal, erfpacht, enz.) kunt u steeds bij ons terecht.

 

Concreet kunt u dus bij ons terecht voor de volgende zaken:

 

  • Aannemingsrecht in het algemeen
  • Algemeen huurrecht, handelshuur, woninghuur (incl. nakijken en opstellen overeenkomst)
  • (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, bezit, opstal, erfpacht enz.
  • Koop en verkoop van onroerend goed

 

Aarzel niet ons te contacteren voor een (preventieve) adviesverlening aangaande bovenstaande materies. Wij raden onze cliënten namelijk steeds aan om hun contracten eerst preventief te laten nalezen door een advocaat, en dit om eventuele toekomstige problemen of discussies te vermijden. Voorkomen is beter dan genezen.

Onze advocaten
  • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

  • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

  • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

  • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."