Intellectuele eigendomsrechten

Heeft U recht op een vergoeding indien een bepaalde tekst van U gecommercialiseerd wordt? Dien ik als artiest zelf in te staan voor de inning van mijn auteursrechten? Ben ik een vergoeding verschuldigd aan SABAM indien ik in mijn dokterspraktijk de radio laat opstaan? Wat te doen indien mijn product nagemaakt wordt? Kan ik mijn handelsnaam beschermen? Wat met copyright?

 

Dergelijke vragen vinden een antwoord in het intellectueel eigendomsrecht.

 

Olivier Populaire heeft reeds jaren ervaring in deze materie, en meer concreet in het voeren van onderhandelingen en gerechtelijke procedures. Olivier Populaire heeft reeds verschillende grote bedrijven mogen verdedigen, doch ook kleinere bedrijven, KMO’s en particulieren behoren tot zijn cliënteel. Dankzij deze ervaring zal uw zaak dan ook met de nodige expertise en deskundigheid behandeld worden.

 

Na het bespreken van het dossier en het (eventueel met technische bijstand) nakijken of er sprake is van intellectuele rechten, zal Advocatenkantoor Populaire uw belangen verder behartigen teneinde uw intellectuele rechten zo veel als mogelijk te beschermen en te laten renderen.

 

Advocatenkantoor Populaire zal u dan ook bijstaan ingeval van het voeren van de nodige onderhandelingen en besprekingen met bv. uitgevers, mediabedrijven, beheersmaatschappijen of andere tegenpartijen.

 

Ingeval van schending van uw intellectuele rechten, zal het advocatenkantoor u bijstaan in het voeren van de nodige gerechtelijke procedures (indien nodig een beslag inzake namaak bij verrassing).

 

Dergelijke rechtsprocedures hebben vaak een tweeledig doel, zijnde enerzijds de staking van de inbreuken bewerkstellingen en anderzijds het voor de intellectueel rechthebbende trachten te verkrijgen van een schadevergoeding voor de geleden schade (o.m. gederfde inkomsten e.d.).

 

Ook voor preventieve adviesverlening aangaande uw intellectuele rechten kunt u hier steeds terecht.

Onze advocaten
  • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

  • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

  • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

  • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."