Verkeersrecht

Dagelijks begeven we ons in het verkeer, of dit nu als autobestuurder, passagier, voetganger of als fietser is, dan wel met het openbaar vervoer.

 

Wanneer het fout loopt, zullen er snel bepaalde vragen opkomen: Wie is de verantwoordelijke partij? Heb ik recht op een schadevergoeding? Wanneer wordt mijn rijbewijs ingetrokken? Wat indien ik mijn rijbewijs dagelijks beroepsmatig nodig heb? Wat zijn de gevolgen van rijden onder invloed? Wie is verantwoordelijk indien een werknemer een ongeval veroorzaakt met een bedrijfswagen? Welke rechten heb ik als slachtoffer van een ongeval? Wat indien een partij mij aansprakelijk acht voor een ongeval? Wat indien mijn verzekering niet wenst tussen te komen?

 

Olivier Populaire kan u op al deze vragen een antwoord bieden. Hij zal u bijstaan in het voeren van procedures voor de politierechtbank, zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak. Wanneer het om strafrechtelijke procedures gaat, zal hij U ook begeleiden in de onderzoeksfase. De bijstand beperkt zich niet enkel tot geschillen m.b.t. de Wegverkeerswet en de Wegcode, maar ook m.b.t. geschillen omtrent bijzondere verkeerswetgeving (rust- en rijtijden, overlading e.d.).

 

Concreet kunt u bij ons terecht voor volgende zaken:

 

  • Bijstand tijdens de onderzoeksfase ingeval u strafrechtelijk vervolgd wordt
  • Bijstand tijdens het voeren van procedures voor de politierechtbank, dit zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak
  • Discussies m.b.t. uw autoverzekering en het verlenen van dekking door uw verzekeringsmaatschappij
Onze advocaten
  • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

  • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

  • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

  • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."