Collectieve schuldenregeling

Uw schulden blijven zich opstapelen en u ziet door het bos de bomen niet meer?

 

Aarzel dan niet en neem contact op met Advocatenkantoor Populaire voor meer informatie aangaande collectieve schuldenregeling. Dit is een gerechtelijke procedure voor aanhoudende schuldproblemen.

 

Advocatenkantoor Populaire zal voor u nagaan of u onder de voorwaarden van collectieve schuldenregeling valt. Desgevallend zal er voor u een verzoekschrift opgesteld worden, dat toegestuurd wordt aan de Arbeidsrechtbank.

 

Na goedkeuring door de Rechtbank, zal er een schuldbemiddelaar aangesteld worden die in eerste instantie tot een minnelijke aanzuiveringsregeling zal proberen te komen. Indien dit niet mogelijk is, zal een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd worden of een totale kwijtschelding van de schulden.

 

Tijdens een collectieve schuldenregeling zal u niet meer zelf uw inkomen kunnen beheren. Dat doet de schuldbemiddelaar voor u. Er wordt echter ten allen tijde voor gezorgd dat u verder op een menswaardige manier kunt leven.

 

Ons kantoor helpt u op zeer discrete, vertrouwelijke en deskundige wijze bij het begeleiden in deze procedure.

 

Wanneer zou blijken dat u niet onder de voorwaarden van de collectieve schuldenregeling valt, zullen wij u nog steeds kunnen bijstaan in het beheren van uw schulden. Wij zullen de schuldeisers persoonlijk contacteren om zo afbetalingsfaciliteiten trachten overeen te komen, dan wel andere soorten afspraken. Ook wanneer er reeds gerechtsdeurwaarders zijn tussengekomen, zullen wij in de mate van het mogelijke trachten om bepaalde regelingen te treffen.

Onze advocaten
  • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

  • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

  • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

  • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."