Algemene voorwaarden: controle en/of opstelling

Algemene voorwaarden: voor u als ondernemer een zeer gekend begrip, doch vaak wordt de impact ervan onderschat. Nochtans is het belangrijk om goed te begrijpen waar de algemene voorwaarden voor staan indien u eventuele toekomstige problemen en discussies uit de weg wilt gaan.

 

U als ondernemer, ongeacht in welke sector u actief bent, dient er zich van bewust te zijn dat de algemene voorwaarden slechts relevant zullen zijn in het geval van een conflictsituatie, waar zij u de nodige bescherming zullen bieden.

 

Het is van wezenlijk belang dat de algemene voorwaarden niet enkel juridisch correct zijn opgesteld, doch ook voldoende gedetailleerd en duidelijk zijn. Sinds het ontstaan van de consumentenwetgeving is er nog een belangrijk aspect bijgekomen, met name dient er rekening gehouden te worden met uw doelpubliek: zijn uw klanten eveneens ondernemers, of zijn er ook particulieren? Rechtbanken deinzen er niet voor terug om algemene voorwaarden naast zich neer te leggen indien deze inhoudelijk incorrect zijn, niet op correcte wijze zijn opgesteld of overgemaakt zijn aan de medecontractant.

 

Advocatenkantoor Populaire werkt met u samen om uw algemene voorwaarden te verfijnen en juridisch scherp te stellen zodat uw contractuele positie maximaal versterkt wordt. Bovendien kijken wij na of uw algemene voorwaarden aangepast zijn aan uw specifieke noden en aan de praktijk. Ondernemingen verliezen vaak tijd en geld door onnauwkeurige en juridisch incorrecte algemene voorwaarden. Wij kijken uw voorwaarden in detail na en passen deze aan waar nodig; wij wijzen u op de belangrijkste aandachtspunten, dit alles uiteraard in samenspraak met u.

Onze advocaten
  • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

  • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

  • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

  • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."