Incasso

U wordt als ondernemer onvermijdelijk geconfronteerd met onbetaalde facturen. Dit heeft niet enkel gevolgen voor uw eigen liquiditeiten, doch ook voor uw administratie en uw dagelijkse werking. Het versturen van rappels en het opvolgen van betalingen neemt veel tijd in beslag, tijd die u anders zou kunnen besteden mochten uw schuldenaars hun betalingsverplichtingen tijdig en correct nakomen.

 

Advocatenkantoor Populaire kan u op dat vlak professioneel bijstaan. Wij nemen het invorderen van onbetaalde facturen geheel voor onze rekening zodat uw administratie hier niet meer mee belast wordt. Er zal getracht worden om het aantal openstaande facturen tot een minimum te herleiden, wat onmiddellijk positieve gevolgen zal hebben voor uw cashflow.

 

Vanzelfsprekend worden de nalatigheidsinteresten en het eventueel verschuldigd schadebeding conform uw algemene voorwaarden mee opgenomen in de invordering.

 

Daarnaast geven wij u ook nog tips over de do’s en don’ts omtrent de opvolging van onbetaalde facturen.

 

Advocatenkantoor Populaire heeft reeds jaren ervaring in het invorderen van openstaande facturen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Tijdens deze jaren hebben zij geleerd dat het zeer belangrijk is om kort op de bal te spelen: hoe nauwkeuriger de dossiers opgevolgd worden, hoe sneller de betalingen zullen volgen. Deze punctuele en snelle opvolging zal uw onderneming enkel maar ten goede komen.

 

Deze dienst bieden wij aan tegen een overeen te komen ereloontarief. Op deze manier kan de invordering van onbetaalde facturen niet enkel op een efficiënte manier gebeuren, maar ook op een voor u rendabele manier. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat uw advocatenkosten voor de invordering hoger oplopen dan het te recupereren bedrag.

 

Indien u meer informatie wenst over onze werking of over de aangepaste ereloontarieven, of indien u vrijblijvend een gesprek wenst, gelieve dan contact op te nemen met het kantoor.

Onze advocaten
  • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

  • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

  • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

  • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."