Waarschijnlijk zal u wel al eens van de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehoord hebben. Deze nieuwe privacyregels hebben toch wel aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd, die door ondernemingen moeten worden geïmplementeerd in de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken.

 

De implementatie en blijvende toepassing van deze nieuwe privacyregels is vaak niet zo eenvoudig als het lijkt. Laat u daarom bijstaan door Advocatenkantoor Populaire om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die u heeft, op een wettelijk correcte manier worden verzameld en verwerkt in uw onderneming. De nieuwste ontwikkelingen (wetswijzigingen, wettelijke interpretaties, richtlijnen, enz.) worden nauwgezet opgevolgd zodat er steeds kort op de bal gespeeld kan worden.

 

Indien gewenst/vereist, kan Olivier Populaire voor uw onderneming optreden als Functionaris voor Gegevensbescherming (ook gekend als "Data Protection Officer"), die intern in uw onderneming erop toeziet dat na implementatie van de nieuwe privacywetgeving, alle procedures correct en stipt worden gevolgd. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gezorgd voor de opleiding van het personeel, de communicatie met de Gegevensbeschermingsautoriteit, behandeling van klachten van betrokkenen van wie u persoonsgegevens verwerkt, etc.

 

De begeleiding en bijstand gebeurt altijd op een zeer duidelijke en verstaanbare manier, zodat u niet gebombardeerd wordt met juridische termen waarvan u misschien niets of te weinig echt begrijpt en waarmee u niet geholpen bent.

 

Olivier Populaire heeft jaren ervaring met privacy-gerelateerde topics en beschikt eveneens over de nodige deskundigheid om deze materie te implementeren in uw onderneming. Hij is erkend expert op het vlak van privacy (Certified International Privacy Professional, CIPP/E) en kan ook rekenen op ervaring voor Privacy Management (Certified International Privacy Manager), zodat u er zeker van bent dat u met de nodige kennis van zaken wordt bijgestaan en geholpen.

 

Hij heeft reeds verschillende nationale en internationale ondernemingen bijgestaan in deze materie en al meerdere internationale implementatieprojecten (San Francisco, Milaan, Bologna, etc.) tot een goed einde gebracht. Olivier heeft tot slot al meerdere seminaries, presentaties en workshops (50+) gegeven, zowel in het binnen- als in het buitenland, over intellectueel recht en privacy in het bijzonder.

 

Stuur gerust een e-mail om verdere inlichtingen te krijgen.

Onze advocaten
  • "Minnelijke regelingen genieten steeds onze voorkeur. Proces-economisch is elke betrokken partij hierbij gebaat."

  • "Onze cliŽnten krijgen steeds de nodige inspraak in hun dossier. Elke stap die ondernomen wordt, wordt meegedeeld aan de cliŽnt."

  • "Wij maken er een punt van dat de eerste verkennende consultatie kosteloos is. Enkel op deze manier kan de cliŽnt rustig en zonder tijdsdruk zijn situatie uiteenzetten."

  • "Transparantie en voorafgaandelijke duidelijkheid over de kosten en erelonen is bij ons enorm belangrijk. CliŽnten hebben het recht om te weten uit wat het ereloon van de advocaat is samengesteld."